Pivo

...V naší nabídce zlatavého moku si určitě vyberete...

Sudové pivo

V našem obchodě Vám nabízíme také pivo v sudech na Vaše akce, společně se sudem si můžete objednat i výčepní zařízení s chlazením. nabízíme sudy o velikosti 15, 30 nebo 50 l 

  • Rohozec 
  • Svijany
  • Plzeňský Prazdroj
  • Velkopopovický kozel
  • Krakonoš
  • Bernard

U sudového piva platba pouze v hotovosti

Speciální piva


létající pivovar černý potoka

Naším cílem je vařit jedny z nejlepších řemeslných piv v republice.

Jsme létající pivovar založený v roce 2016 v Jičíně a piva si necháváme vařit v řemeslných pivovarech, které si pečlivě vybíráme.

Dává nám to možnost experimentovat a poskytuje potřebnou volnost a nezávislost.


Pivo v lahvi


Původ receptury Prazdroje je svázán se vznikem plzeňského měšťanského pivovaru. Při první várce 5. října 1842 se sládkovi Josefu Grollovi povedlo vytvořit pivo vskutku unikátní barvy a chuti. Dlužno říci, že se mu to podařilo omylem, neboť byl původně přizván na vaření piva klasického bavorského typu. Místní měkká voda, kvalitní žatecký chmel a nová anglická metoda zpracování sladu však způsobily, že čerstvá várka po svém naražení 11. listopadu překvapila nebývalou kvalitou.Nové pivo si rychle získalo věhlas a začalo se i vyvážet. S tím samozřejmě přišly i různé plagiáty, proti kterým plzeňský pivovar bojoval registrací různých ochranných známek, z nichž ta současná vznikla teprve na sklonku 19. století. Registrována byla v roce 1898, a to dvojjazyčně, česky jako "Plzeňský Prazdroj" a německy jako "Pilsner Urquell".

Pivovar Staropramen byl založen jako akciová společnost v roce 1869. Po necelých dvou letech výstavby v něm byla 1. května 1871 sládkem Petrem Quaiserem uvařena první várka piva. V prvním roce výrobní činnosti dosáhl objem produkce necelých deset tisíc hektolitrů. Pivo se začalo prodávat v létě 1871.Významným krokem pro propagaci nového podniku bylo otevření restaurace Na Verandách na podzim roku 1871 a v roce 1880 návštěva císaře Františka Josefa I., který smíchovské pivo pochválil a podepsal se česky do pivovarské kroniky. Pivovar se od počátku své existence rozvíjel díky zavádění nových pokrokových technologií. Patřila mezi ně jedna z prvních stáčíren lahví v Rakousku-Uhersku (1876), umělé chlazení ve sklepích a spilkách na konci 19. století či modernizace a využití páry ve varně na počátku 20. století. Roku 1884 se v pivovaru začalo vařit polotmavé pivo Granát.Když počátkem 20. století začala růst konkurence, zaregistroval si Staropramen roku 1913 svůj název jako ochrannou známku. Zlatý věk pivovaru nastal v meziválečném období. Díky modernizaci se zařadil mezi elitu tří největších evropských pivovarů. Velký rozmach ukončila krize ve třicátých letech.Během socialismu byl pivovar státním podnikem. Pivem zásoboval zejména Prahu a nejbližší okolí. V roce 1992 vznikla společnost Pražské pivovary a.s., jejímž kmenovým pivovarem byl od počátku právě Staropramen. V roce 2003 byla firma přejmenována na Pivovary Staropramen a.s. Její součástí je dnes také pivovar Ostravar.

Gambrinus je značka jednoho z nejprodávanějších piv v České republice. V letech 2006 a 2007 mu patřila zhruba čtvrtina českého trhu. Pivovar Gambrinus Plzeň získal ochrannou známku Plzeňský Gambrinus v roce 1919 po vzniku samostatného Československa. Totéž pivo se však v Plzni pod jiným názvem vařilo už od roku 1869, kdy vznikl tamní První akciový pivovar. Pivovar je od roku 1994, kdy byla dokončena privatizace, součástí společnosti Plzeňský Prazdroj a.s. 

Velkopopovický Kozel je značka českého piva, které se vyrábí[1] v pivovaru ve Velkých Popovicích. Díky tradičním výrobním postupům a použití kvalitních českých ingrediencí je držitelem ochranné známky České pivo. Historické zmínky o pivovaru sahají až do 14. století. Velkopopovický pivovar v podobě, jak ho známe dnes, má ale počátky až v 19. století. V roce 1870 koupil pozemky ve Velkých Popovicích František Ringhoffer, bohatý průmyslový magnát, starosta Smíchova a jeden z nejúspěšnějších podnikatelů československé historie. Pivovar byl dostavěn roku 1875, kdy byla uvařena první várka piva Kozel. Pivovar díky svému majiteli zavedl nové technologie a dal tak vzniknout jeho moderní historii. Na přelomu století prošel pivovar velkou rekonstrukcí a jeho výrobní kapacita se navýšila na 90 000 hektolitrů ročně z původních 18 000 v jeho začátcích.První světovou válku přečkal pivovar v omezeném režimu a bez výraznějších inovací. Ty opět přišly v období mezi válkami. Kozel byl tehdy slavný pro svoje tmavé 14° pivo "Bock". Druhá světová válka znamenala omezení výroby piva, stejně jako pro všechny tehdejší pivovary. Po skončení války byl pivovar znárodněn a potýkal se s nedostatkem dělníků. V roce 1951 proto vedení podniku tento problém vyřešilo historicky prvním zaměstnáním žen v pivovaru. Poměr žen a mužů se téměř vyrovnal roku 1962, například stáčírna byla už v té době výhradně v ženských rukou.V roce 1965 začal Kozel jako první na světě[1] rozvážet pivo v tankových nákladních vozech a dal tak vzniknout tradici tankových pivnic.V roce 1991 získal pivovar opět nezávislost a v roce 1992 se stal akciovou společností. V roce 2002 byla provedena fúze pivovaru s pivovarem Radegast a pivovary Plzeňský Prazdroj.

Pivovar Svijany je jeden z nejstarších pivovarů v Česku, protože byl založen už před rokem 1564. Tehdy byl součástí hospodářských základů panství. V roce 1912 byl jeho dosavadním nájemcem Antonínem Kratochvílem odkoupen od Rohanů a rodině Kratochvílů patřil až do roku 1939. Vnuk Antonína Kratochvíla byl nucen pivovar prodat a tak se pivovar vrátil jeho původním majitelům, Rohanům. Po roce 1945 byl ale svijanský pivovar konfiskován a znárodněn, aby se stal součástí Severočeských pivovarů n. p.Z důvodu politických změn Severočeské pivovary zanikly a svijanský pivovar se stal součástí podniku Pivovary Vratislavice nad Nisou. V roce 1997 se pak stal součástí akciové společnosti Pražské pivovary, která je z většiny majetkem anglické pivovarské společnosti Baas. Kvůli obchodní politice Pražských pivovarů se setkal s odbytovou krizí a hrozilo jeho zavření. Poslední změnou vlastnického uspořádání bylo utvoření společnosti Pivovar Svijany s.r.o. v roce 1998 (po roce 2005 Pivovar Svijany, a.s.). Pivovar pod novým vedením postupně překonal svou odbytovou krizi a stal se na Liberecku a Jablonecku nejsilnější značkou.

Pivovar založil Ferdinand Unger v roce 1850 a následně jej provozoval jeho syn Karel a potom vnuk, rovněž Karel. Ten v roce 1910 pivovar včetně velkostatku prodal nově vzniklé společnosti Společenský pivovar a velkostatek hostinských, společnost s ručením omezeným, Malý Rohozec u Turnova. Takto pivovar fungoval do roku 1924, kdy se přeměnil na akciovou společnost. V roce 1948 byl pivovar v Malém Rohozci znárodněn a stal se součástí národního podniku Severočeské pivovary a později součástí Východočeských pivovarů, se sídlem v Hradci Králové.
V roce 1994 byl pivovar privatizován ve veřejné soutěži vyhlášené Fondem národního majetku. Špatné hospodaření tehdejších majitelů přivedlo pivovar až téměř ke krachu. Změna k lepšímu nastala pro pivovar 1. července 2004, kdy byla založena nová společnost PIVOVAR ROHOZEC, a.s. Byly zahájeny významné investice směřující k zajištění vysoké kvality piva. Tradiční způsob výroby však zůstal na Rohozci samozřejmě zachován. Pivo se vyrábí v zásadě podobným způsobem, jak jej původně vyráběli už naši předkové začátkem minulého století. Dnes se pivovar skví v nové kráse. Návštěvníci, kráčí po opraveném dlážděném nádvoří s kašnou uprostřed, budovy mají novou fasádu a nad hlavami pravidelně odbíjejí pivovarské hodiny... 

Pivovar Náchod je městským pivovarem v Náchodě. Byl založen v roce 1872 a předcházel mu výkon práva várečného ve sklepích měšťanů náchodských. První várka piva byla uvařena sládkem Antonínem Lutzem roku 1873. Značka Primátor je pak používána od roku 1935. 

Pivo Konrád                                                                               Za začátek vratislavického pivovaru lze považovat inzerát, který vyšel v neděli 21. července 1872 v Reichenberger Zeitung: "Společnost Libereckého pivovaru a sladovny ve Vratislavicích n. N. nabídne v pondělí 22. 7. 1872 především u liberecké banky své akcie s obvyklými podmínkami." Akcie byly rychle prodány a už na jaře 1873 se začalo stavět. V sobotu 24. ledna 1874 byl pivovar slavnostně otevřen a za další čtyři měsíce poté bylo do Liberce a okolí vysláno první pivo. Pro velký zájem bylo expedováno i do Vídně. Pivovar okamžitě rozvíjel širokou propagační kampaň a vystavěl hned vedle závodu výletní restauraci. Výstav v prvním roce výroby dosáhl výše 34 680 hl a to vcelku splnilo očekávání. 

Pivovar Braník nebo také Branický pivovar je pražský pivovar, jehož asi pětihektarový areál byl původně v majetku společnosti ING Real Estate Development a nyní je ve vlastnictví soukromých investorů. Tento pivovar ukončil výrobu v lednu roku 2007. Výroba byla převedena do smíchovského Pivovaru Staropramen. Nicméně vlastní budova Branického pivovaru je společně s nedalekými Branickými ledárnami zajímavou a architektonicky cennou stavební i technickou památkou.

První novopacký pivovar vznikl pravděpodobně počátkem XIV. století a byl umístěn pod novopackým náměstím na pravém břehu Brdského potoka, zhruba v místech dnešní farské zahrady. Roku 1563 však celé město i s pivovarem vyhořelo a až roku 1583 bylo uděleno oprávnění k výstavbě nového pivovaru. Pivo se zde však nevařilo příliš dlouho, roku 1601 totiž novopačtí občané vyměnili právo várečné za osvobození města od dávek a roboty a od té doby byla Nová Paka zásobena pivem z vrchnostenského pivovaru v Dřevěnicích. 1. dubna 1870 se konala ustavující valná hromada pro založení Akciové společnosti pro vybudování parostrojního pivovaru v Nové Pace (majoritním akcionářem byla obec Nová Paka), kromě shromáždění potřebných financí byla vybrána i definitivní lokalita pro nový pivovar. V průběhu následujícího roku dodala pražská firma J. V. Novák stavební a technologickou dokumentaci a dne 29. března 1871 se konalo slavnostní zahájení stavby pivovaru firmou F. Wolf.Jako první byly dostavěny základní technologické jednotky: varna, spilka, sklep a sladovna, v dosud omezených prostorách došlo dne 25. července 1872 k zahájení prvního provozu. Během tohoto a následujícího roku došlo k dokončení všech potřebných stavebních i technologických prací a pivovar se rozjel na plný výkon.

Historie Birellu se začala psát v roce 1991, kdy pracovníci nošovického pivovaru Radegast navázali kontakt s curyšským pivovarem Hürlimann. Od svých švýcarských kolegů převzali čeští pivovarníci technologii výroby nealkoholického piva, kterou přizpůsobili domácím podmínkám a potřebám tuzemských konzumentů. První várka Birellu byla v Nošovicích (okres Frýdek-Místek) uvařena v roce 1992. Postupně se Birell stal nejvýznamnější domácí značkou nealkoholického piva, jak co do objemu výroby, tak pokud jde o podíl na trhu. Stránky Birellu uvádějí, že úhrnný roční výstav činí 200 000 hektolitrů, a to je zhruba jedna třetina roční produkce celé České republiky. Z hlediska domácí spotřeby je hegemonie Birellu ještě markantnější: patří mu dvě třetiny českého trhu. V roce 2010 byla uvedena na trh nová varianta Birellu nazvaná Birell Polotmavý.

... a mnohem větší výběr naleznete v našem obchodě.

© 2017 Nápojka Jičn, Havlíčkova 37, Jičín,  50601. Všechna práva vyhrazena. created by koleso158@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!